Tervetuloa Tehy Selänteen ammattiosasto ry:n sivuille!

Tehy lehden blogit

Kun sanat ratkaisevat: hoitajan kielitaito on elintärkeää (11.7.2024)

Hoitajien riittämätön kielitaito voi johtaa vakaviin väärinkäsityksiin ja vaaratilanteisiin potilastyössä. Ilman riittävää kielenopetusta ja -testausta potilasturvallisuus vaarantuu. Työnantajien tulisi panostaa aiempaa enemmän työssä vaadittavan kielitaidon arvioimiseen.

Miehet eivät ryntää tasa-arvo-Suomessa hoitoalalle (5.7.2024)

Vaikka Suomi tunnetaan tasa-arvosta, hoitoala pysyy vahvasti naisvaltaisena, mikä heijastelee perinteisiä sukupuolirooleja. Miesten vähäinen osuus alalla voi osin johtua kulttuurisista odotuksista ja haasteista, kuten palkkaus- ja roolimallikysymyksistä.

Askeleet oikeudenmukaisuuden puolesta – marssin niiden puolesta, jotka eivät voi (25.6.2024)

Osallistun Pride-marssille, koska haluan tukea ja kunnioittaa niitä, jotka eivät voi itse osallistua pelon, syrjinnän tai väkivallan vuoksi. Tänä vuonna olen mukana erityisesti niiden puolesta, jotka ovat joutuneet piilottamaan todellisen itsensä tai menettäneet henkensä sen vuoksi, keitä he ovat.

Ikääntyneiden muistisairaiden laadukas hoito on meidän kaikkien asia (20.6.2024)

Muistisairaiden hoitaminen geropsykiatrisissa yksiköissä vaatii osaamista. Heidän laadukas hoitotyönsä ei ole vain eettinen velvollisuus, vaan myös investointi yhteiskunnan sosiaaliseen hyvinvointiin ja pitkän aikavälin taloudelliseen kestävyyteen.

Hoitajien rekrytointikiellossa on katastrofin ainekset (11.6.2024)

Hoitajapula on jo ennestään vakava haaste terveydenhuollossa, ja rekrytointikieltojen asettaminen vain pahentaa tilannetta. Kiellot eivät voi olla vaikuttamatta hoidon laatuun ja hoitajien jaksamiseen. Siksi päätös uhkaa päivittäisjohtamista sekä työ- että potilasturvallisuutta.
Facebook-sivun näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.