Luottamusmiehet

 

Luottamusmies työpaikallasi

 

Työpaikkasi luottamusmies on Tehyn jäsenten tärkein etu. Hän on työpaikan työsuhdeasiantuntija. Tehyyn kuuluvia työntekijöitä edustaa kuntasektorilla aina tehyläinen luottamusmies.

Luottamusmies

  • ylläpitää työrauhaa ja on mukana kehittämässä henkilöstön työhyvinvointia

  • valvoo työlainsäädännön ja työehtosopimuksen noudattamista työpaikalla

  • neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa

  • perehtyy työyksiköiden arkeen ja tiedottaa työpaikan asioista jäsenille

  • kertoo, mitä työehtosopimusta työpaikalla noudatetaan ja opastaa sen tulkinnassa

  • neuvottelee paikallisista sopimuksista

  • tekee yhteistyötä muiden henkilöstöedustajien kanssa

  • toimii yhteyshenkilönä liittoon ja ammattiosastoon päin

  • hankkii aktiivisesti uusia jäseniä.

Luottamusmiehen tukena ovat alueen järjestöasiantuntija ja liiton asiantuntijat.

 

Pääluottamusmies: Nina Pulkkinen

Kirkkokatu 2

Haapajärven kaupungintalo

2. krs, Selman käytävä

p. 044-4456 632

 

Ninan luottamusmiespäivät:

1.3.

7.-8.3.

14.-15.3.

22.3.

28.-29.3.

Tainan luottamusmiespäivät:

22.3.

Kirsi Kärkkäinen: varapääluottamusmies, Pyhäjärven vuodeosasto

Taina Kankaanpää: luottamusmies, Pyhäjärvi. Pj lääkärivastaanotto ja päivystys

Suvi Kopola: luottamusmies, Haapajärvi. Hpj lääkärivastaanotto ja sydänhoitajan vastaanotto

Minna Viljamäki: luottamusmies, Reisjärvi. Rj ja Hpj perhetyö

 

Luottamusmiesten sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@pohde.fi