Valviran ohjeistus lähihoitajille

1.6.2017

Valvira ohjeistaa lähihoitajia toimimaan toistaiseksi seuraavalla tavalla:

1)    Terhikissä 1.3.2016 olleet lähihoitajat, jotka toimivat sosiaalihuollon tehtävissä

Lähihoitajien, jotka 1.3.2016 olivat Terhikissä, kannattaa odottaa rauhassa tilanteen selviämistä. Uusia hakemuksia ei tällä hetkellä kannata tehdä. Valvira ei toistaiseksi käsittele ja laskuta jo tehtyjä hakemuksia. Hakijan ei tarvitse peruuttaa hakemustaan.

Jo maksettuihin maksuihin otetaan kantaa siinä vaiheessa, kun hallituksen esityksen sisältö on selvillä.
 

2)    Valmistuvat lähihoitajat

Valmistuvat lähihoitajat valitsevat, haluavatko he rekisteröityä

a)    vain terveydenhuollon ammattihenkilörekisteri Terhikkiin vai
b)    vain sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteri Suosikkiin vai
c)    sekä Terhikkiin että Suosikkiin.

Lähihoitajia kouluttavia oppilaitoksia on ohjeistettu erikseen siitä, miten ne ilmoittavat valmistuneiden lähihoitajien tiedot Valviralle.

Maksu oppilaitoksen kautta rekisteröitymisestä on 40 € yhteen rekisteriin ja 80 € molempiin rekistereihin.
 

3)    Vuonna 2016 valmistuneet lähihoitajat, jotka odottavat Suosikki-rekisteröintiä

Valvira vie kerta-ajolla 26.4.2017 noin 4 300 vuonna 2016 valmistunutta lähihoitajaa Suosikkiin. Kerta-ajolla nimikesuojataan kaikki tammikuun 2017 loppuun mennessä kouluilta ilmoitetut, vuonna 2016 valmistuneet ja jo Terhikki-rekisterissä olevat lähihoitajat, jotka ovat odottaneet rekisteröintiä Suosikki-rekisteriin.

Kerta-ajolla nimikesuojatut lähihoitajat saavat lähiaikoina 40 euron laskun rekisteröinnistä. Laskussa todetaan, että sen vastaanottajalle on merkitty sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin oikeus käyttää lähihoitajan ammattinimikettä.

Jos lähihoitaja tarvitsee rekisteröintitodistuksen esim. työnantajaansa varten, voi hän tilata sen maksutta osoitteesta suosikki(at)valvira.fi.
 

4)    Sosiaalihuollon tehtävissä toimivat lähihoitajat, jotka eivät ole kummassakaan rekisterissä

Jos lähihoitaja, joka ei ole rekisteröitynyt kumpaankaan rekisteriin, toimii sosiaalihuollon tehtävissä lähihoitajan ammattinimikkeellä, tulee hänen hakea nimikesuojausta Suosikkiin.

Hakemusohjeet löytyvät Valviran verkkosivuilta.

Jos lähihoitaja on jo hakenut Suosikkiin rekisteröitymistä, voi hän odotella rauhassa hakemuksensa ratkaisemista.
 

5)    Sosiaalihuollon tehtävissä toimivat lähihoitajat, jotka ovat helmikuun 2016 jälkeen hakeutuneet vain Terhikkiin

Jos lähihoitaja, joka on helmikuun 2016 jälkeen hakeutunut vain Terhikkiin, toimii sosiaalihuollon tehtävissä tai siirtyy sosiaalihuollon tehtäviin lähihoitajan ammattinimikkeellä, tulee hänen hakea nimikesuojausta Suosikkiin.

Hakemusohjeet löytyvät Valviran verkkosivuilta.

Jos lähihoitaja on jo hakenut Suosikkiin rekisteröitymistä, voi hän odotella rauhassa hakemuksensa ratkaisemista.
 

6)    Terveydenhuollon tehtävissä toimivat lähihoitajat

Muutoksella ei ole vaikutusta terveydenhuollon tehtävissä toimiviin lähihoitajiin.

Tiedot voi tarkistaa JulkiSuosikki-rekisteristä

Lähihoitaja voi tarkistaa tietonsa JulkiSuosikki-rekisteristä.

Sekä Suosikki- että Terhikki-rekisteriin merkityn lähihoitajan oikeudet näkyvät hakutuloksissa allekkain:

  • lähihoitaja (terveydenhuolto) ja

  • lähihoitaja (sosiaalihuolto)
     

Lisätietoja:

Jussi Holmalahti, johtaja
puh. 0295 209 500

Sanna Hyttinen, lakimies
puh. 0295 209 608
 

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Yksittäisiä hakemuksia koskevissa asioissa pyydämme olemaan yhteydessä osoitteeseen suosikki(at)valvira.fi.