Tiedote Selänteen Tehyläisille

20.7.2019

18.7.19

Tiedote Selänteen Tehyläisille

 

Työnantaja on tiedottanut sähköpostilla (28.6.19) kuntayhtymän palvelurakennemuutossuunnitelmasta jonka perusteella on aloitettu yhteistoimintamenettely tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Palvelurakennemuutos kohdistuu Pyhäjärven Köpsinrinteen arviointi-ja vuorohoitoyksikköön sekä Pyhäjärven akuuttivuodeosastoon.

Neuvotteluesitys palvelurakennemuutoksen osalta ja mahdollista työvoiman vähentämistä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamiseksi on annettu pääluottamusmiehelle 18.6.2019.

Yt-lain mukaan työnantajan tulee neuvotella henkilöstön/henkilöstönedustajien kanssa ennen kuin tekee lopulliset päätöksensä mikäli päätöksillä voi olla henkilöstövaikutuksia. Yt-laki määrää missä laajuudessa ja miten neuvotellaan, kunnallinen yt-laki ei ole pelkkä “irtisanomislaki”.

Yhteistoimintamenettely alkoi ilmoituksen mukaan virallisesti 28.6.2019 ja jatkuu siitä vähintään kuuden viikon ajan.; yt-menettelyn aikana selvitetään vaihtoehtoisia toimintoja ja pohditaan ratkaisuja, joiden pohjalta työnantaja voi tehdä päätöksiä neuvottelujen päätyttyä.

Tehyn tehtävä yt-menettelyn aikana on turvata jäsentensä asemaa niin, että henkilöstövaikutukset ovat inhimillisiä, hakien kuitenkin kokonaisratkaisua.

 

Tehyn tavoitteet neuvottelussa ovat seuraavat:

Ketään ei irtisanota eli työt turvataan jollakin tavalla. Mahdolliset muutokset ovat inhimillisiä eli työntekijöiden omia toiveita huomioidaan. Pääluottamusmies ja luottamusmiehet ovat jäsenten apuna mahdollisiin muutoksiin liittyvien epäselvyyksien ja kysymysten osalta.

Työnantaja tiedottaa yt-prosessista sen aikana ja kaikki se tieto mikä tulee muualta kuin virallisena tiedotteena on “huhua”. Suhtauduthan siihen siis varauksella, etkä ainakaan jaa eteenpäin.

Seuraavat viikot tulevat olemaan epävarmuuden aikaa ja vaativat tämän sietämistä. Tilanteesta huolimatta työtehtävät on hoidettava entiseen tapaan vaikka tuon kuuden viikon aikana ei asian tiimoilta tulisi mitään uutta virallista tietoa. Muutoksen uhka on aina kriisi; mikäli tilanne vaatii kohdallasi ulkopuolista apua älä epäröi olla yhteydessä esimieheesi ja/tai työterveyshuoltoon.

Pääluottamusmies on erillisen tiedotteen mukaisesti jäsenten tavattavissa heinäkuun/elokuun aikana Pyhäjärven ko toimipisteissä joita muutos koskettaa.

 

Pääluottamusmies Nina Pulkkinen p.044-4456 632  nina.pulkkinen@selanne.net