Tehy Selänne tiedottaa

30.7.2020

TEHY SELÄNNE TIEDOTTAA

 

 

Pääluottamusmiehen paikkakuntapäivät:

 

Keskiviikko 5.8.20 Pyhäjärvi klo 12-15, terveyskeskus

 

Keskiviikko 12.8.20 Reisjärvi klo 12-15, terveyskeskus

 

Pyhäjärven alueluottamusmies Taina Kankaanpää ilmoittelee lm-päivistä Tehy Selänteen fb sivuilla.

 

 

Muuta ajankohtaista:

 

Työnantaja on ottanut käyttöön kesän alussa oheistuksen työajanseurannasta, jossa jokaisesta ylimenevästä minuutista joka ylittää suunnitellun työajan, tulee tehdä selvitys. Noudata asiassa esimiehesi ohjeita niin ei tule epäselvyyksiä kertyvistä ylitöistä ja niiden korvaamisesta aikana tai rahana. Jälkikäteen niitä on vaikea selvitellä. Kvtes ei tunne tilannetta jossa ylityö alkaisi kertyä vasta jostain tietystä minuuttimäärästä suunnitellun työajan jälkeen vaan ylityötä on suunnitellun työajan ylittävä aika. Ylityöstä sovitaan aina esimiehen kanssa tai toimitaan muutoin yksikössä olevan esimiehen ohjeen mukaisesti jos esimies ei ole tavoitettavissa. Tärkeää on, että seuraat itse toteutunutta työaikaa ja siitä maksettavia mahdollisia ylityökorvauksia.

 

Vuoronvaihto työnantajan aloitteesta. KVTES III luku 28§ 2 mom mukaan

työvuoroluettelo tulee olla työntekijän tiedossa viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen työvuoroluetteloa saa muuttaa vain viranhaltijan/työntekijän suostumuksella tai perustellusta syystä. Työtuntien muodostuminen ylitöiksi tai vahvistetun työvuoroluettelon työtuntien alittuminen ei sinänsä ole tässä tarkoitettu perusteltu syy. Jos harkitset suostumista työvuoron vaihtoon- varmista tilanteessa aina ensin vuoromuutokseen liittyvät työtuntiseuraukset esimieheltäsi, näin voit sitten päättää haluatko muuttaa työvuoroasi.

 

Asianomaisena päivänä sovittu, työnantajan aloitteesta tapahtuva, työvuoron vaihto edellyttää hälytysrahan maksamista (40 eur). Kun työhön kutsutaan vapaalta, kyseisenä- tai seuraavalle päivälle, maksetaan hälytysraha. Katso tarkemmin paikallinen virka-ja työehtosopimus hälytysrahan maksamisesta ja työaikakorvauksesta. Löytyy työpaikaltasi intrasta. Kesä, heinä- ja elokuun viikonloppuina hälytysraha on 50euroa.

 

Työnantajalla on tilanteita joihin se on ottanut käyttöön varallaolojärjestelmän. Varallaolo on aina vapaaehtoista (ellei siitä ole sopinut erikseen työnantajan kanssa tehtävällä sopimuksella). Varallaolokorvauksen määrä, määräytymisperusteet ja varallaoloehtojen on oltava viranhaltijan/työntekijän tiedossa varallaolosta sovittaessa. Jos varallaoloa esitetään työntekijälle, etukäteen on kerrottava mm. missä ajassa varallaolosta on saavuttava työntekopaikalle sekä vastattava yhteydenottoon ja varallaolokorvauksen määräytymisperuste. Tehy Selänne käy pääluottamusmiehen välityksellä keskustelua työnantajan kanssa varallaoloon liittyvistä määräyksistä yhteistoiminnallisesti, asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin.

 

 

Lisätietoja tarvittaessa plm Nina Pulkkinen tai alueluottamusmiehet (yhteystiedot löytyvät ao nettisivuilta https://ao716.tehy.fi )