Jäsenkirje

3.12.2020

16.11. jäsenkirje

 

Hei kaikki Selänteen Tehyläiset,


Työnantaja on lähestynyt viimeviikolla sähköpostilla pääluottamusmiehiä ilmoittaen, että saa kertoa mielipiteensä joulunajan työvuoroluetteloiden tasoittumisjärjestelmän muutoksesta ja jaksojen yhdistämisestä. Nyt siis meillä KVTES:n 3 viikon jaksot.


JAKSOTYÖSSÄ voi käyttää 2, 3 ja 4 viikon jaksoja. 4 viikon jaksoa voi käyttää vain kerran ja sellaisella jaksolla jossa on vähintään yksi arkipyhä.
TASOITTUMISJÄRJESTELMÄÄ (nyt  3 vikon jakso meillä käytössä) muuttaessaan tulee työnantajan antaa luottamusmiehille riittävästi aikaa perehtyä luonnokseen. Henkilöstölle työnantajan on ilmoitettava asiasta hyvissä ajoin. KVTES III luku 27§ 2 mom ja 3 mom.


Työnantaja on nyt myös kysellyt henkilöstöltä mielipiteitä joulunajan TYÖVUOROLISTOJEN YHDISTÄMISESTÄ 6 viikoksi. Yksittäinen työntekijä ei voi sopia jaksojen yhdistämisestä vaan sellainen edellyttää paikallista sopimusta. Tämä siis eri asia kun tasoittumisjärjestelmän muutos eri
pituiseksi viikoiksi.
Viime jouluna tilanne oli toisenlainen ja oli jäsentemme etu tehdä kyseinen sopimus jossa jaksot yhdistettiin. Joululistojen jälkeen kyseltiin miten asia toteutui ja siinä kyselyssä tuli esiin asioita joiden perusteella Tehy Seläteen ao hallitus kävi keskustelua vielä alkusyksystä jaksojen yhdistämiseen littyen.
Viime vuonna lista alkoi aiemmin eikä kenenkään joulunpyhät venyneet kohtuuttoman kauaksi ja jakso saatiin tietoon hyvissä ajoin.

Ammattiosastonhallitus keskusteli asiasta ja katsoi, että on
kohtuutonta joulunpyhien venyvän tammikuun loppuun varsinkin kun työnantajalla on pääsääntöisesti käytössä ns. lomakielto joululistojen ajalle. Tämä ns. joululistojen lomakielto on tuotu esiin (ja osin ensi pääsiäisenkin 2021) jo kesällä jolloin ei edes joulunajan sijaisten hankinnasta ollut tietoa miten siinä onnistutaan.
Emme katso jäsenten edunmukaiseksi sitä, että hoitoalalla ei joulunvietto ole samanarvoista osassa yksiköitä. Tämä jaksojen yhdistämisen esitys ei olisi yhdenvertainen eri yksiköissä työskentelevien välillä koska ns. päivätyötä tekeville asialla ei ole merkitystä- joulunpyhät eivät siirry. Työnantajalla on ollut mahdollista suunnitella sulkuja, hyödyntää asettamaansa joulun ajan
lomien rajoitettua antamista ja riittävän ajoissa rekrytä henkilöstöä sijaisuuksiin joulun ajalle.


Henkilöstö on nyt jo saamiemme tietojen mukaan joustanut ja venynyt todella paljon niin koronajärjestelyjen kuin sijaispulan vuoksi ja tarvitsevat listanmukaiset vapaansa kyseisellä listalla joka joulun aikaan on. Kysymys myös työntekijän jaksamisesta. Kahden listan ylityökynnys nousee
myös korkeaksi ja siten heikentää jäsenten mahdollisista ylitöistä saamiaan korvauksia vrt. 3 viikon jakso.  Näistä syistä emme ole olleet halukkaat tekemään jaksojen yhdistämisestä paikallistasopimusta.

terveisin Tehy Selänteen hallitus ja pääluottamusmies
20.11.2020 Hei kaikki Selänteen Tehyläiset,
Työnantaja pyysi Tehyä ja SuPeria kiireellisesti neuvotteluun tällä viikolla liittyen joulunajan
työvuorosuunnitteluun.
Työnantajan esitti 21.12.20 alkavaa listaa ja sitä seuraavaa yhdistettäväksi yhdistelmäjaksoksi.
Neuvotteluissa oli Tehystä plm Nina Pulkkinen.

Liitot eivät lähteneet sopimaan 3+3 tai 4+2 vaihtoehtoja jaksojen yhdistämisestä. Perustelut
löytyvät jäsenistöllemme 16.11.20 lähetetyssä jäsenkirjeessä. Tehy ja SuPer esittivät
työnantajalle muita keinoja turvata henkilöstön saatavuutta ns. arkipyhälistoilla mutta
työnantaja ei niistä halunnut neuvotella. Näitä keinoja oli esim. hälytysrahan nosto,
sopimus varallaolosta, sisäistä keikkatyötä korvauksella, kannustekorvauskäytäntö jne.
Muistutuksena 16.11.20 jäsenkirjeestä;
- Työntekijä ei voi itsenäisesti sopia jaksojen yhdistämisestä ja siten siirrättää ns. arkipyhiä
toisaalle annettavaksi.
- Työntekijä ei voi tehdä yli 10h työvuoroa (SUUNNITELLUSTI) ilman paikallista sopimusta.
Hälytysrahasopimuksessa on äkillisestä ns. ylipitkänvuoron osalta korvaus.
- Työvuorojaksoa ei voi suunnitella yli eikä ali.
Työnantaja voi ottaa yksipuolisesti käyttöön esim. kerran 4 vko:n tasoittumisjakson, mutta siihen on
annettava pääluottamusmiehille riittävästi aikaa tutustua suunniteltuun jaksoon ja tiedotettava henkilöstöä riittävän ajoissa muutoksesta.

Jäämme odottamaan työnantajan ratkaisua miten se turvaa joulunajalle henkilöstön riittävyyden- vastuu resurssista, potilasturvallisuudesta ja henkilöstön rekrytoinnista on yksin työnantajan,
Jos joulunajan työvuorosuunnitteluun tai listoihin tulee kysymyksiä, ottakaa herkästi yhteyttä joko plm:n tai ao hallituksen jäseniin.

Lisätiedot neuvotteluasiasta tarvittaessa minulta, plm Nina Pulkkiselta sähköpostitse

terveisin Nina Pulkkinen