Tärkeä tiedote työtaistelusta!

28.9.2022

TÄRKEÄ TIEDOTE TYÖTAISTELUSTA!

On tullut palautetta, että jotkut Tehyläiset eivät noudata liiton määräyksiä tukitoimien osalta. Tehyn valtuusto tulee käsittelemään tukitoimimääräyksistä poikkeavien jäsenten osalta asiaa, mitä seuraamuksia asialla on. Älä ole rikkuri. Tehyn päätös ryhtyä tukitoimiin on jäseniä sitova. Kuulumalla liittoon jäsen sitoutuu noudattamaan liiton tekemiä päätöksiä ja sen antamia ohjeita. Työtaistelutoimilla luodaan painetta neuvottelupöytään. Liiton ohjeisiin sitoutumisella on merkitys. Mitä tiukemmin työtaistelutoimet pitävät eripuolilla maata ja eriyksiköissä, sitä vaikuttavampia ne ovat. SINUA tarvitaan tässä tavoitteemme saavuttamisessa!

Muut järjestöt hyväksyivät kesän alussa valtakunnansovittelijan sopimuksen. Tehy ja SuPer eivät sitä hyväksyä riittämättömän palkkaohjelman takia. Tästä palkkaohjelmasta nyt taistellaan. Palkkaohjelmavaateemme on kohtuullinen ja hoidettavissa jos on tahtoa. Kyse on päättäjien arvovalinnoista mihin eurot kohdennetaan.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on ollut voimassa keväästä alkaen. Kesällä sai hetken aikaa siitä joustaa jos oli omaa halua. Syyskuun alusta määräystä tiukennettiin. Nyt Tehyläiset eivät tee ylityöitä eivätkä vaihda vuoroa ja lisäksi on tullut uutena työtaistelukeinona tilapäisen siirron kielto. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehdään töitä normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, mutta ei tehdä ylitöitä eikä vaihdeta tai muuteta vuoroja. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana Tehyn jäsen ei vaihda työvuoroa edes perustellusta syystä. Työnantaja kantaa vastuun asiakas- ja potilasturvallisuudesta työtaistelutilanteessa. Vapaa-ajallaan ei ole velvollinen vastaamaan puheluihin eikä viesteihin työpaikalta. Pikavoittojen (hälyrahat) aika ei ole nyt, tässä tavoitellaan pidempiaikaista ratkaisua palkkatasoomme. Jos toimeentulon takia tarvitsee ylityötä, voi sitä käydä tekemässä esim. yksityisensektorin työpaikoilla.

 

Tilapäisen siirron kielto kunta-alalla 14.9.22 alkaen

Tilapäisen siirron kiellon aikana tehyläiset eivät kieltäydy työstä, vaan työskentelevät normaalisti omassa työskentelypaikassa vahvistetun työvuoroluettelon mukaisesti. Jos työnantaja aikoo siirtää tehyläisen töihin toiseen yksikköön tai toisiin työtehtäviin, hän kieltäytyy siitä liiton asettamaan työtaisteluun vedoten. Tehyläinen ei saa eikä hänen tarvitse allekirjoittaa tai hyväksyä mitään työnantajan esittämää asiakirjaa, joka liittyy mihinkään liiton asettaman työtaistelun noudattamiseen. Jos epäselvyyksiä mitä tilapäisen siirron kielto tarkoittaa omalla kohdalla- kannattaa soittaa pääluottamusmiehelle, jolle keskitetty vastaukset tässä asiassa. p.044-4456 632 tai laita asiasta sähköpostia ja puhelinnumerosi mukaan mistä sinut tavoittaa.

Tehy Selänteen ao 716 hallitus