Asetu ehdolle ammattiosaston vaaleissa!

23.10.2022

TEHY SELÄNTEEN AMMATTIOSASTON PUHEENJOHTAJA - JA HALLITUSVAALI 2022

Lähde vaikuttamaan yhteisiin asioihimme!

Ammattiosasto muodostuu työorganisaatiosi ja/tai ao:n toimialueen (Pyhäjärvi, Reisjärvi, Haapajärvi, Kärsämäki) Tehyläisistä jäsenistä. Ammattiosasto on rekisteröity yhdistys ja toimii ”ison Tehyn” linjausten mukaisesti, mutta itsenäisenä yhdistyksenä. Hallitus kokoontuu n. kerran kuukaudessa (ei kesäaikana yleensä), lisäksi sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Ammattiosaston toiminta on juuri niin virkeää kuin sen hallitus on.

Hallituksen tehtävä on toteuttaa toimintasuunnitelmaa, jonka syyskokous hyväksyy. Tärkein tehtävä on paikallinen edunvalvonta ja hallitus toimii tiiviissä yhteistyössä tehyläisten luottamusmiesten kanssa: Ao neuvottelee työnantajan kanssa ja päättää esim. paikallisten sopimusten hyväksymisestä. Hallituksen tehtäviin kuuluu myös mm. jäsenten virkistystoiminta ja koulutus. Ammattiosaston hallitus järjestää jäseniltoja eri teemoilla liittyen esim. työpaikan muutostilanteisiin.

Syyskokouksessa 25.11.2022 läsnä olevat jäsenet valitsevat ehdolle asettuneista jäsenistä ammattiosaston hallituksen ja erillisellä äänestyksellä hallituksen puheenjohtajan. Hallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi 8 varsinaista jäsentä ja 8 yleisvarajäsentä. Ehdolle voivat asettua kaikki Selänteen ammattiosaston jäsenet. Samoin äänioikeus on ao:n jäsenillä.

 

Miten pääsen mukaan?

Täytä ehdokasasiakirja, jonka löydät ao:n nettisivuilta osoitteesta https://ao716.tehy.fi  ammattiosaston vaalit -otsikon alta. Ehdokasasettelu on 24.10- 11.11.22 välisenä aikana. Toimita asiakirja vaalilautakunnan pj:lle 11.11.22 klo 15 mennessä joko sähköpostilla suvi.kopola@selanne.net tai suljetussa kirjekuoressa: Vaalilautakunta / Suvi Kopola, Haapajärven tk/pkl, Männistönkatu 6, 85800 Haapajärvi.

 

Voit tarkistaa äänioikeutesi Tehyn asiointipalvelusta www.tehy.fi/fi/jasenyys-ja-palvelut/jasenen-asiointipalvelu

 

Terveisin Tehy Selänteen ao hallitus

Lisätietoja voi kysyä sähköpostilla osoitteesta suvi.kopola@selanne.net