Tiedote Pohteen alueen tehyläisille

25.4.2023

TIEDOTE POHTEEN ALUEEN TEHYLÄISILLE 24.4.

 

PALKANMAKSU

Pohteen palkanmaksussa on esiintynyt edelleen virheitä tai alkukuukausien aikana syntyneitä virheitä ei ole korjattu.  Tehyn pääluottamusmiehet ovat eri yhteyksissä työnantajan kanssa selvitelleet virheitä ja neuvoneet yhteydenottaneita jäseniä, miten toimia kyseisissä tilanteissa. Pohteen väliaikaisessa yhteistoimintaelimessä on saatu työnantajalta selvityksiä virheistä, niiden määristä ja toimenpiteistä mihin työnantaja on näiden osalta ryhtynyt.

Tässä yleisohje palkkaongelmien kohdalla: ensisijaisesti palkkavirheessä otetaan yhteys omaan esihenkilöön. Jos et tiedä mihin yksikköön kuulut tai kuka on esihenkilösi, voit jättää korjauspyynnön myös Monetran asiakasportaalilla. Esihenkilö tarkistaa onko palkkavirhe sellainen, että se vaatii häneltä toimenpiteitä asian selvittämiseksi. Työaikakorvauksiin ja työkokemuslisiin liittyvät virheet selviävät parhaiten esihenkilöltä kysyttäessä.

Tehyn pääluottamusmiehet alueella seuraavat esiintyviä palkanmaksuvirheitä, auttavat jäseniä niiden selvittelyssä ja tarvittaessa ovat työnantajaan yhteydessä, jos asia ei selviä. Työnantaja maksaa automaattisesti viivästyskoron viivästyneistä palkoista, seuraa sen osalta myös palkkalaskelmaasi. Tehy ry on tehnyt asiasta valvontapyynnön KT:lle ja seuraa palkanmaksun tilannetta alueellamme.

 

JÄRJESTELYERÄ

Kesäkuun alun järjestelyeriä koskevat paikallisneuvottelut ovat Pohteella alkaneet. Tehyläisiä edustavat neuvotteluissa RAKE-ryhmän valitsemat neuvottelijat: plm Eeva Honkanen, plm Jukka Kanto, plm Nina Pulkkinen ja ao pj Outi Puoskari.

Kesäkuun alussa tulee maksuun SOTE-sopimuksen soveltamisalalle kolme eri järjestelyerää: kaikkia Pohteen sopimusaloja koskevat järjestelyerät 0,7% ja 1,2% sekä pelkästään SOTE-sopimuksen lisäpalkkaohjelma 1,5%.

SOTE-sopimuksen osalta järjestelyeriä on siis jaossa yhteensä 3,4% palkkasummasta. Palkkasummalla tarkoitetaan työnantajan kaikille kyseisen sopimusalan työntekijöille maksamien palkkojen yhteissummaa.

Järjestelyerät ovat valtakunnallisesti sovittuja palkankorotuseriä, joiden kohdentamisesta ja jakamisesta neuvotellaan paikallisesti.  Näiden paikallisten neuvottelujen jälkeen tiedetään millä periaatteilla järjestelyerän palkankorotukset kohdentuvat. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, päättää työnantaja erän jaosta huomioiden kuitenkin valtakunnansovittelijan sovintoratkaisun mukaiset reunaehdot.

Järjestelyerien lisäksi 1.6.2023 alkaen tulee maksuun kaikkia koskeva palkkojen yleiskorotus 2,2%. Myös henkilökohtaisia lisiä korotetaan vastaavalla prosentilla.

Edellä mainittujen lisäksi kesäkuun lopussa tulee maksuun kertapalkkio 467 euroa kaikille niille, joiden palvelussuhde Pohteella on yhdenjaksoisesti voimassa 2.5.-31.5.2023 välisen ajan. Osa-aikaisille työntekijöille kertapalkkion suuruus määräytyy osa-aikaprosentin mukaan.

Lue lisää SOTE-sopimuksen palkankorotuksista Tehyn sivuilta.