Tiedote yt-menettelystä Pohteen alueella

23.5.2023

Järjestämissuunnitelman toimenpanoon liittyvä
yhteistoimintamenettely Pohteen alueella

Pohde on käynnistänyt yhteistoimintamenettelyn, jossa osassa Pohteen alueella olevissa yksiköissä tapahtuu muutoksia: yksiköitä lakkautetaan tai toimintoja muutetaan 2022 loppuvuonna aluevaltuuston hyväksymän järjestämissuunnitelman mukaisesti. Työnantaja on
tiedottanut käynnistyneestä yhteistoimintamenettelystä, josta työnantaja käyttää termiä muutosneuvottelu. Intrassa on asiasta tiedote ja osassa yksiköitä on järjestetty jo henkilöstöinfoja muutokseen liittyen.


Jos yksikkösi kohdalla on kyse yksikön lakkauttamisesta tai paikkojen vähentämisestä, voi siitä seurata sinulle mahdollisesti työtehtävien ja/tai työyksikön muutos. Työnantaja on tuonut meille henkilöstönedustajille tiedoksi, että se haluaa sopia muutoksista työntekijän kanssa. Huomaa, että työnantaja ei voi painostaa sinua sopimaan sellaista, mikä ei sinulle sovi.
Missä tahansa muutokseen liittyvässä asiassa, ota herkästi yhteys luottamusmieheesi.


Muutossuunnitelmien kohteena olevalle henkilöstölle tehdään osaamiskartoitukset. Esihenkilö käy työntekijöiden kanssa henkilökohtaiset keskustelut ja kartoittaa toiveet mihin mahdollisesti haluaisi siirtyä työskentelemään. Infoihin ja keskusteluihin ei tarvitse osallistua vuosilomalta. Aikataulua muutoksille eli yksiköiden sulkemiselle ja paikkojen vähentämiselle ei ole vielä päätetty.
 Kysele aktiivisesti esihenkilöltäsi eri työtehtävistä, jotka sinua kiinnostavat
 Osallistu infoihin
 Kaiva esille työsopimuksesi- se määrittää rajat millainen oikeus työnantajalla on
kohdallasi määrätä tulevista työtehtävistä tai työpaikasta.
 Tehyn pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet alueellasi osallistuvat henkilöstöinfoihin
ja auttavat sinua tarvittaessa kysymyksissä, jotka liittyvät työsuhteenehtojesi
mahdollisiin muutoksiin
ÄLÄ allekirjoita henkilökohtaisissa keskusteluissa mitään. Sinulla on oikeus harkinta-
aikaan uutta tehtävää tarjottaessa.
 Kysy mitä palkkaa mahdollisesti uudessa tehtävässä tarjotaan ja selvitä
työmatkakorvauksiin liittyvät mahdolliset muutokset kohdallasi, jos tarjottava työ
sijaitsee nykyistä yksikköäsi kauempana kotoasi.
 Jos sinulle tarjotaan uutta työsopimusta- näytä se aina ennen päätöstäsi luottamusmiehelle. Sinun tulee olla tietoinen mihin sitoudut, jos allekirjoitat sopimuksen.

Tehy Pohteen neuvottelijat