Tehyn kirjelmä Pohteen aluevaltuuston ryhmäpuheenjohtajille ja henkilöstöjaoston puheenjohtajalle

2.11.2023

Tehyn kirjelmä Pohteen aluevaltuuston ryhmäpuheenjohtajille ja henkilöstöjaoston puheenjohtajalle

2.11.2023

Hyvät aluevaltuuston ryhmäpuheenjohtajat ja henkilöstöjaoston puheenjohtaja

Ammattijärjestö Tehyn Pohteen paikalliset henkilöstöedustajat ovat huolissaan päivitetyn Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma tuomista henkilöstövaikutuksista hyvinvointialueellamme. Olemme huolissamme siitä, että onko soteuudistuksen alkuperäinen tavoite haudattu, jossa ajateltiin toimintaa kehitettävän prosesseja ja käytänteitä muuttamalla perusterveydenhuoltoa vahvistaen ja turvaamalla lakisääteiset palvelut. Mihin järjestämissuunnitelman muutoksilla nyt pyritään? Kuinka hoidetaan hoidonporrastus ja erikoisairaanhoidossa olevien potilaiden jatkohoito jatkossa, kun ei ole olemassa enää perusterveydenhuollon tasoa ja verkostoa jäljellä, jos palvelut keskittyvät pääosin yhteen kaupunkiin ja sen välittömään läheisyyteen. Missä hoidetaan perusterveydenhuollon kiirevastaanottojen sekä yhteispäivystyksien potilaiden jatkohoito?  Keskittäminen ja palvelujen poistuminen ei ole jatkossa seudullinen vetovoimatekijä nuorten, tulevaisuuden työntekijöiden kohdalla. Se on osaltaan näivettämässä jäljelle jääviä palveluita.

Onko tehty vaikuttavuusarviota, mitä lyhytnäköiset säästöt vaikuttavat jatkossa? Emme ole esityksissä nähneet vaikuttavuusarviointeja liittyen henkilöstöön, emmekä muutoksien seurauksiin palveluntarpeen jatkuvasti lisääntyessä. Aiheuttavatko säästöt kuitenkin enemmän muita välillisiä kustannuksia? On hyvä muistaa, että palvelujen lakkauttaminen ei vähennä palveluntarvetta. Palvelujen lakkauttaminen alueellisesti johtaa entistä suurempaan henkilöstön kuormitukseen ja siitä seuraavaan sairauspoissaolojen kasvuun.

Vaikka leikkaukset keskitetään koko alueella OYS:iin, leikkausten tehostaminen ei mitä todennäköisemmin onnistu, koska tälläkin hetkellä on leikkausaleja jo suljettuna henkilöstöpulan vuoksi. Entä jos todetaankin, että leikkaustoiminnan keskittäminen ei tuotakaan haluttua tulosta, kuinka silloin otetaan askel taaksepäin? Jo suljettua sairaalaa ei saada uudelleen auki eikä muualle lähteneitä työntekijöitä takaisin. Ihminen järjestää elämänsä omalle kotipaikalleen eikä muutto uusille alueille säästöjen perässä ole helppo ratkaisu. Tässä työvoimapulassa henkilöstö ei todennäköisesti siirry työn perässä kaupunkiin, vaan katselee töitä muualta, viereisiltä hyvinvointialueilta sekä muilta aloilta. Onko meillä vara menettää osaavia ihmisiä?

 

Tehyn Pohjois-Pohjanmaan julkisen sektorin ammattiosastot