Tiedote Pohteen tehyläisille perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoitotakuuseen liittyen

15.11.2023

Tiedote Pohteen tehyläisille perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoitotakuuseen liittyen

 

Perusterveydenhuollon vastaanotoille ja suunterveydenhuollon palveluun on 1.9.2023 voimaantulleen hoitotakuulain kiristymisen myötä, tullut muutoksia hoidontarpeen arviointiin liittyvään puhelintyöhön. Tehyn pääluottamusmiehet ovat eri puolilta Pohdetta saaneet yhteydenottoja jäseniltä lisääntyneestä työnkuormituksesta ja toistuvasta ylityöstä puhelujen hoitamiseksi hoitotakuulain määrittämässä ajassa.

Hoitotakuun toteutumisesta vastaa työnantaja, kuten myös tehtävään määritettävästä resurssista eli riittävästä henkilöstöstä lisääntyvien tehtävien vuoksi.

Jos tilanne työpäivän aikana näyttää siltä, että tehtävistä/puheluista ei selviydy työvuoroluetteloon suunnitellun työajan puitteissa, tulee esihenkilölle ilmoittaa asiasta mahdollisimman pian. Esihenkilön vastuulla on tilanteen hoitaminen. Työntekijällä on oikeus noudattaa suunniteltua työvuoroa, vaikka jonossa olisi vielä puheluita. Esihenkilö ei voi määrätä jatkamaan työvuoroa yksipuolisesti, kun työntekijä on jo aloittanut työvuoronsa. Ylityöhön tarvitaan työntekijän suostumus ja esihenkilön määräys. Jos et saa yhteyttä oman yksikkösi esihenkilöön ko. tilanteessa, ota yhteyttä hänen esihenkilöönsä. Lähiesihenkilöiden on tärkeä viedä viestiä toimialueenjohdolle resurssitilanteesta ja työnkuormituksen lisääntymisestä yksiköissään.

Jatkuva, liiallinen työnkuormitus ja joustaminen toistuvalla ylityöllä heikentää työssäjaksamista ja työntekijän terveyttä. Työnantaja on vastuussa työntekijän työturvallisuudesta. Sinulla on oikeus ja myös työturvallisuuslain edellyttämä velvollisuus tehdä työturvallisuusilmoitus (HaiPro) kokemastasi liiallisesta kuormituksesta.

 

Tehy Pohjois-Pohjanmaan alueen ammattiosastot