Tiedote Pohteen tehyläisille SOTE-sopimuksen hinnoitteluliiteuudistukseen liittyen

8.5.2024

8.5.2024
 

Tiedote Pohteen tehyläisille SOTE sopimuksen

hinnoitteluliite uudistukseen liittyen
 

Helmikuussa 2024 saavutettiin valtakunnallinen neuvottelutulos uuden palkkausjärjestelmän

ensimmäisestä vaiheesta, jossa tehtäväkokonaisuudet sijoittuvat viiteen palkkausliitteeseen,

aiemmin niitä oli kaksi. Liitteiden sisällä on erilaisia palkkaryhmiä (palkkahinnoittelukohdat),

joissa määritellään peruspalkat eli vähintään maksettavat palkat lähes kaikille suurille

ammattiryhmille.
 

Palkkaryhmissä määritellään peruspalkat eli vähintään maksettavat palkat lähes kaikille suurille ammattiryhmille. Palkkaryhmät ovat valtakunnallisia, ja niiden euromäärät velvoittavat työnantajia.
 

Uudet palkkaliitteet ovat:

1. johto- ja esihenkilötehtävät

2. erityisasiantuntijatehtävät

3. asiantuntijatehtävät

4. ammattitehtävät

5. muut ammattitehtävät ja peruspalvelutehtävät.
 

Yllä olevan neuvottelutuloksen lisäksi kaikilla hyvinvointialueilla käydään paikallisneuvottelut

työntekijöiden palkkahinnoitteluliitteisiin sijoittamisesta.
 

Voit lukea lisää ratkaisusta Tehyn sivuilta.
 

Pohteen osalta paikallisneuvottelut ovat nyt päättyneet. Neuvottelujen aikana

työnantaja on esitellyt omia linjauksiaan sekä Tehynä olemme tuoneet omat

esityksemme työnantajalle.
 

Asia etenee seuraavaksi siten, että työnantaja järjestöjen esityksien ja perustelujen sekä omien

linjauksien pohjalta tekee lopulliset päätökset. Lopulliset sijoitukset ja edustettavien listaukset

annetaan järjestöille kesäkuun alkupuolella. Tässä yhteydessä voimme vielä käydä keskustelua

työantajan kanssa palkkahinnoitteluliitteisiin sijoittamisten osalta.
 

Tehyn Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ammattiosastot