Pääluottamusmies tiedottaa 25.11.15

30.11.2015

Tehy Selänteen pääluottamusmies tiedottaa 25.11.2015

Yleistyöajasta kotihoidon työntekijät:

 

Maanantaina 23.11.15 pidettiin seurantapalaveri kotihoidon työaikamuotomuutoksen tiimoilta. Siellä päädyttiin ratkaisuun, että seuraavalla listalla, joka alkaa 21.12.15 siirrytään yleistyöajassa sellaiseen käytäntöön, että ruokatauko kuuluu työaikaan. Tämä ratkaisu on määräaikainen ja kestää 30.9.16 asti. Tänä aikana mietitään ratkaisuja tuon lepotauon ja yleistyöajan tuomiin ongelmiin ja lepotauko asiaa tarkastellaan sitten uudestaan. Ky hallitus 17.12.15 käsittelee vielä asiaa koska se teki tämän määräaikaisen kokeilun päätöksen aiemmin.

 

Yleistyöajasta, ylitöistä ja niiden määräytymisestä saattaa edelleen nousta kysymyksiä. Jos asia liittyy työvuorolistaan, sen suunnitelmaan tai toteumaan, tulee työntekijän aina pyrkiä selvittämään asia lähiesimiehen kanssa. Jos asia ei siten selviä, voi työntekijä kysyä asiassa neuvoa alueluottamusmieheltä tai pääluottamusmieheltä.

taina.kankaanpaa@selanne.net Pyhäjärvi aluelm

valma.siltaniemi@selanne.net Haapajärvi aluelm

kirsi.karkkainen@selanne.net varaplm (toimipiste Pyhäjärvellä)

nina.pulkkinen@selanne.net plm p. 044-4456 632

 

 

Yleistyöajasta muiden yksiköiden työntekijät:

 

Työnantaja pyysi aiemmin tiedoksi työsopimuksia jos vastustaa yleistyöaikaan siirtymistä työsopimuksen ehtoon vedoten. Näitä on työnantajalta saamani tiedon mukaan vähän. Asia etenee siten, että työnantaja tulee saamani tiedon mukaan (henkilöstöjohtaja) viemään asian joulukuun kuntayhtymähallitukseen joka on 17.12.15. Ky hallitus päättää mahdollisesta yleistyöaikaan siirtymisestä.

 

Niiden osalta, jotka toimittivat työnantajalle lapun, jossa eivät anna suostumusta työaikamuodon muutoksen vakiintuneeseen käytäntöön vedoten, asian eteenpäin vieminen edellyttää meneillään oikeusprosessin lopputuloksen odottamista, jos työnantaja tekee yleistyöaikamuotoon siirtämispäätöksen. Prosessin lopputuloksen selviämisen jälkeen selvitetään jos asiassa voi edetä. Vakiintunut käytäntö työsuhteen ehtona on juridisesti epäselvä ja se edellyttää asian riitauttamista. Työntekijöiden tulee aina ensisijaisesti noudattaa työnantajan määräyksiä työaikojen ja työaikamuotojen osalta. Jos asioissa on erimielisyyttä, ne ratkaistaan jälkikäteen kumman osapuolen kanta on oikea.

 

Ne, jotka toimittivat työnantajalle lapun, jossa eivät anna suostumusta työaikamuodon muutokseen koska ovat sopineet siitä työsopimuksella, tulee ottaa pääluottamusmieheen yhteyttä. Osa on jo toimittanut aiemmin kopion työsopimuksestaan ja kirjallisesta lapusta, jossa suostumusta eivät anna, osa ei. Jotta asiassa voi harkita jatkotoimia (jos työnantajan päätös tulee olemaan työntekijän suostumuksen vastainen) tulee plm:lla olla tiedossa nuo työntekijät.

 

 

terveisin plm Nina Pulkkinen