Tiedote työaikamuodon vastustamisesta

8.11.2015

6.11.2015

TEHY SELÄNTEEN AO HALLITUS OHJEISTAA PPKY SELÄNTEESSA TYÖSKENTELEVIÄ JÄSENIÄÄN:

 

Vs. kuntayhtymän johtaja oli laittanut henkilöstölle sähköpostia seuraavasti:

Henkilökunta, joita työaikamuodon muutos koskettaa (katso diat):

Niitä, jotka eivät hyväksy vireillä olevaa työaikamuodon muutosta, pyydetään ilmoittamaan kirjallisesti talous- ja henkilöstöjohtajalle 17.11.2015 mennessä. Ilmoitukseen liitetään voimassa oleva työsopimus. Ilmoittaminen ei koske niitä työntekijöitä, joiden työsopimuksessa on ainoastaan merkitty työaika, ei työaikamuotoa esim. muodollinen jaksotyö.

Muutos yleistyöaikaan siis koskee seuraavia kuulemistilaisuuden dioissa olevia työyksiköitä:

Neuvola, laboratorio, röntgen, hoitajien vastaanotto, väline-ja laitoshuolto, fysioterapia, työterveyshuolto, suun-ja hampaiden huolto, mielenterveyspalveluiden päivätoiminta (Pyhäjärvi), Köpsin viriketoiminta, sosiaaliohjaajat. Palvelujohtajat –ja päälliköt ja lähiesimiehet työnantaja aikoo muuttaa toimistotyöaikaan.

 

Tehy ry:n kanta on, että työnantaja ei voi yksipuolisella määräyksellä muuttaa työaikamuotoa jos työntekijä on sopinut työaikamuodosta työsopimuksella tai käytetty työaikamuoto on vakiintunut työntekijän kohdalla vuosien aikana työsuhteen ehdoksi. Asia on oikeusprosessina menossa ja ko käsittelystä odotellaan lopullista päätöstä.

 

Lisäksi jaksotyötä voi edelleen, kvtes:n mukaan, käyttää terveyskeskuksissa, palvelutaloissa jne. edellä työnantajan muutoksessa mainituissa työyksiköissä. KT:n ja pääsopijajärjestöjen hyväksymässä jaksotyöuudistuksessa sovittiin (1.6.15 alkaen) että entiset muodollisen jaksotyöntekijät siirtyvät uuteen jaksotyöhön, säilyttäen työnsä päivätyönluonteisuuden.

 

Yleistyöaika tuo työsidonnaisuutta lisää viikkoon 2.5h koska keskelle työpäivää tulee 30 min. lepotauko omalla ajalla. Lisäksi se lisää varsinaista työaikaa 1h15min-1h40min / vko. Tutustu tämän postin mukana tulevaan vertailuun uudenjaksotyön ja yleistyöajan välillä. Huomioi muutkin työaikaan vaikuttavat seikat kuin taukomääräykset. Jos työyksikköösi on suunniteltu yleistyöaikamuutos ja ruokailu edelleen joutuisasti työnohella, huomioi myös yleistyöajan muutkin määräykset jotka vaikuttavat työsuhteesi ehtoihin.

 

JOS ET HALUA ANTAA SUOSTUMUSTASI TYÖAIKAMUODON MUUTTAMISEEN, TOIMI SEURAAVASTI:

 

Ilmoita näkemyksesi työnantajan antamaan päivämäärään mennessä henkilöstöjohtajalle kirjallisesti ( ota itsellesi kopio) seuraavan ohjeen mukaisesti:

 

Päivämäärä xx.xx.xxxx ja nimi

En anna suostumusta työaikamuodon muuttamiseen työnantajan yksipuolisella määräyksellä koska olen sopinut työaikamuodosta työsopimuksella.

allekirjoitus

 

Jos et löydä työsopimustasi mutta kohdallasi on noudatettu useita vuosia jaksotyötä tai muodollista jaksotyötä kirjoita seuraavasti:

 

Päivämäärä xx.xx.xxxx ja nimi

En anna suostumusta työaikamuodon muuttamiseen työnantajan yksipuolisella määräyksellä koska katson jaksotyön /muodollisen jaksotyön vakiintuneen työsuhteen ehdoksi.

allekirjoitus

 

Työsopimuksen voit toimittaa kirjeesi liitteenä (HUOM!! PIDÄ ITSELLÄSI ALKUPERÄINEN, KOPIO TYÖNANTAJALLE!) Jos et tähän hätään työsopimusta löydä tai sinulle ei sellaista ole aikanaan tehty, toimita kuitenkin tuo työaikamuodon muutoksesta kieltäytyminen henkilöstöjohtajalle. Ota sen jälkeen yhteys plm Nina Pulkkiseen joka neuvoo asiassa tarkemmin miten jatkossa toimit.

 

Toimimalla edellä mainitulla tavalla, et menetä mitään mutta siitä voi olla jatkossa asian käsittelyssä kohdallasi hyötyä.

Liitteet